Sáng ngày 10/10/2022, tại Văn Phòng Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng bất động sản Vinlands (Đơn vị thành viên Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật&Kinh tế hội nhập (IRLPIE), Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) phối hợp cùng Hoa Khải Group...

Đọc thêm