Đắk Lắk thu hút đầu tư ra sao sau khi dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuột được phê duyệt?

9 tháng năm 2022, có 100 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk. Trong đó có những nhà đầu tư nhiều tiềm năng như Tập đoàn Sungroup, Tập đoàn Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel, Tập đoàn Xuân Thiện, Công ty CP tập đoàn T&T…

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 9 tháng năm 2022, có 100 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư tại tỉnh, trong đó có những nhà đầu tư nhiều tiềm năng như Tập đoàn Sungroup, Tập đoàn Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel, Tập đoàn Xuân Thiện, Công ty CP tập đoàn T&T…

Tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 85 hồ sơ dự án thực hiện thủ tục đầu tư, trong đó UBND tỉnh đã Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, phê duyệt kết quả trúng đấu giá cho 10 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư 11.198 tỷ đồng, giảm 05 dự án nhưng tổng số vốn đầu tư tăng 849,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Đắk Lắk cũng đã điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 32 dự án, vốn đầu tư tăng thêm 3.876 tỷ đồng, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án 07 dự án; lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu 3 dự án.

Tính đến nay, tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh là 21 dự án với tổng vốn đăng ký trên 610 triệu USD. Trong đó, ngoài KCN có 20 dự án với tổng vốn đăng ký trên 589 triệu USD và trong KCN là 01 dự án với tổng vốn đăng ký là 21 triệu USD.

Tiến độ dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hiện đang ra sao?

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài 117,5km đã được Quốc hội Quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 25/7/2022 và UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 15/9/2022 để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Hiện nay, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1.

Đồng thời đã tiến hành khảo sát diện tích rừng tự nhiên bắt buộc phải chuyển đổi để thi công đường cao tốc và đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Mặc khác, tiến hành cập nhật dự án vào phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2021-2025; đã chuẩn bị các mỏ nguyên vật liệu cho Dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng đã ban hành Nghị quyết về chủ trương đối ứng 50% phần ngân sách tỉnh cho công tác GPMB đoạn qua địa bàn tỉnh. Tỉnh sẽ tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai đúng tiến độ.

#hoakhai #hoakhaireal #eahleo #diengioeahleo #vuonsinhthai #khucamtrai

Ý kiến bạn đọc