Đô thị Đức Trọng, Lâm Đồng sẽ phát triển ra sao trong thời gian tới?

Bên cạnh nhiều dự án trọng điểm đang được xúc tiến triển khai xây dựng thì việc nâng cấp đô thị Đức Trọng trở thành đô thị loại 3 và thành lập thị xã Đức Trọng cũng là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường Bất động sản nơi đây.

UBND huyện Đức Trọng ban hành kế hoạch sắp xếp, sát nhập, thành lập mới đơn vị hành chính đô thị huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Qua đó hé mở nhiều cơ hội phát triển mới cho địa phương này.

Theo UBND huyện Đức Trọng, trong Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, đô thị Đức Trọng mở rộng sẽ được phân loại đô thị loại III (cấp đơn vị hành chính là thị xã).

Việc thành lập các phường thuộc thị xã Đức Trọng là cần thiết, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính, các định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn đang có tốc độ đô thị hóa cao.

Theo kế hoạch vừa được phê duyệt, thành lập thị xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 903.13 km2 diện tích tự nhiên và dân số 192.180 người của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Phương án thị xã Đức Trọng có 15 đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến với 08 phường, với tỷ lệ số phường trên số đơn vị hành chính cùng cấp là 53,3%.

Phương án cụ thể, giai đoạn 2023-2025, thành lập phường Liên Nghĩa thuộc thị xã Đức Trọng (phía tây Quốc lộ 20) trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 18,43 km2 diện tích tự nhiên và dân số 26.362 người của thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Tổ dân phố từ 22 đến 34; một phần tổ dân phố 20, 21).

Cũng trong giai đoạn này, thành lập phường Tùng Nghĩa thuộc thị xã Đức Trọng (phía đông Quốc lộ 20) trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 19,33 km2 diện tích tự nhiên và dân số 22.025 người của thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Tổ dân phố từ 1 đến 19 một phần tổ dân phố 20, 21).

Đồng thời, nâng cấp phường Liên Hiệp thuộc thị xã Đức Trọng trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 36,30 km2 diện tích tự nhiên và dân số 13.018 người của xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng. Nâng cấp phường Hiệp Thạnh thuộc thị xã Đức Trọng trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 29,41 km2 diện tích tự nhiên và dân số 17.109 người của xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.

Nâng cấp phường Hiệp An thuộc thị xã Đức Trọng trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 61,48 km2 diện tích tự nhiên và dân số 12.826 người của xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Thành lập phường Tân Hội (sát nhập xã Tân Hội và Tân Thành) thuộc thị xã Đức Trọng trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 23,45 km2 diện tích tự nhiên và dân số 10.099 người của xã Tân Hội và nguyên trạng toàn bộ 22,7 km2 diện tích tự nhiên và dân số 5.682 người của xã Tân Thành, huyện Đức Trọng.

Nâng cấp phường Phú Hội thuộc thị xã Đức Trọng trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 111,02 km2 diện tích tự nhiên và dân số 22.056 người của xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Nâng cấp phường Ninh Gia thuộc thị xã Đức Trọng trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 143,83 km2 diện tích tự nhiên và dân số 13.436 người của xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.

Giai đoạn 2026-2030, nâng cấp 3 phường N'Thôn Hạ, Bình Thạnh, Đà Loan trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 3 xã N'Thôn Hạ, Bình Thạnh, Đà Loan.Giai đoạn 2031-2045, nâng cấp 4 phường Ninh Loan, Tà Hine, Tà Năng, Đa Quyn trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã Ninh Loan, Tà Hine, Tà Năng, Đa Quyn.

Theo Cafeland

#hoakhai #hoakhaigroup #hoakhaireal #lamdong #baoloc #ductrong #dalat #pongourcity

Ý kiến bạn đọc