Con Dại là bài thơ viết về Hoa Khải Real nơi những con người đam mê kinh doanh, đam mê bất động sản, được viết ra kể về quá trình ra đời và hình thành của Công ty trải qua những khó khăn vất vả. Kính chúc công ty luôn...

Đọc thêm