Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị nâng cấp sân bay Cỏ Ống, bổ sung sân bay Hồ Tràm

Bà Rịa - Vũng Tàu vừa xin chủ trương giải quyết các dự án trọng điểm, trong đó có các dự án sân bay của tỉnh.

Ngày 24/3, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi Văn bản số 2761/UBND-VP đến Thủ tướng Chính phủ để xin chủ trương giải quyết các dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có liên quan đến các dự án: Cảng hàng không Côn Đảo, sân bay Cỏ Ống (Côn Đảo) và Hồ Tràm (Lộc An, Đất Đỏ).

Đối với sân bay Cỏ Ống, ngày 24/2/2020, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có Văn bản số 1906/BGTVT-KHĐT gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tiến độ triển khai thực hiện qui hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo, dự kiến phê duyệt trong tháng 3/2020.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị Thủ tướng xem xét, có ý kiến chỉ đạo Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan sớm phê duyệt qui hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo và triển khai đầu tư Dự án Nâng cấp sân bay Cỏ Ống nhằm đáp ứng yêu cầu kĩ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo.

Về sân bay Hồ Tràm, tỉnh cho biết căn cứ qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối (2016-2020), khu đất có qui mô khoảng 300 ha.

Cục tác chiến - Bộ Quốc phòng đã tổ chức lấy ý kiến các ngành về vị trí và đang xem xét, thẩm định hồ sơ qui hoạch xây dựng sân bay.

Ngày 17/10/2019, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Cục tác chiến - Bộ Quốc phòng đề nghị Cục nghiên cứu, tổ chức họp thẩm định để bổ sung qui hoạch, làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

Theo đó, tỉnh đề nghị Thủ tướng xem xét, có ý kiến chỉ đạo Bộ Quốc phòng sớm tổ chức họp hội đồng thẩm định làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt bổ sung qui hoạch.

Trước đó, dự án sân bay chuyên dùng Lộc An (sân bay Hồ Tràm) do Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đề xuất đầu tư nhằm mục đích đưa đón khách du lịch từ các sân bay nội địa đến dự hội thảo, tham quan nghỉ dưỡng và sử dụng các dịch vụ tại Hồ Tràm Strip.

Chủ đầu tư đề xuất tổng diện tích đất sử dụng dự kiến khoảng 224,33 ha, trong đó có 47,55 ha thuộc địa phận xã Lộc An và 196,78 ha thuộc địa phận xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ.

Theo qui hoạch hiện tại và định hướng đến 2030, tỉnh chỉ có hai sân bay là sân bay Vũng Tàu phục vụ khai thác dầu khí và sân bay Côn Đảo phục vụ du lịch.

Do vậy, dự án sân bay Hồ Tràm cần phải được bổ sung vào qui hoạch chung của tỉnh và được Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận.

Nguồn : báo Vietnambiz

Ý kiến bạn đọc